Nieuwe richtlijnen!

 

Het rijexamen is sinds 2008 gewijzigd. Er komt meer aandacht voor verkeersinzicht, zelfstandig rijden, rijden in de file en gevaarherkenning. In de praktijk betekent de verandering dat een kandidaat veel meer dan nu een eindopdracht krijgt en niet steeds de instructies van de examinator dient op te volgen.

 

Het nieuwe examen

 

Bij het nieuwe examen kan de kandidaat de opdracht krijgen om zonder aanwijzingen naar een bepaald punt te rijden, eventueel gebruikmakend van een navigatiesysteem.

Wanneer er file dreigt, moet daarop worden geanticipeerd.

 

Betere chauffeur

 

Doel van het nieuwe examenmodel is het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen. Dat ligt vier keer hoger dan onder ervaren automobilisten. Verder wil men de beginnende automobilist milieubewuster maken.

Weetjes